NivoGuide ® Radar system -tutka-anturi

NivoGuide ® Radar system -tutka-anturi soveltuu nestemäisten sekä irtonaisten kiinteiden aineiden mittaukseen eri teollisuuden alojen siiloissa ja säiliöissä.

NivoGuide-mittauslaitteiden mittaustapa perustuu siihen, että mittaussignaali ohjataan köysivaijerilla tai tangolla mitattavaan aineeseen, joka heijastaa sen takaisin. Anturi vastaanottaa signaaliin ja muuntaa sen tiedoksi tason korkeudesta.

Laitteen käyttöönotto on helppoa, ja mittaustavan ansiosta sillä voidaan mitata myös kapeiden ja korkeiden prosessiastioiden, siilojen ja säiliöiden pinnankorkeutta. Tutka-anturi soveltuu käytettäväksi myös korkeissa prosessilämpötiloissa ja -paineissa.

Huom. NivoGuide® NG3000 –sarja on irtotavaratason mittaamiseen ja NivoGuide® NG8000 –sarja on nestetason mittaamiseen.

Kapasitanssianturin kärjen herkkyystekniikka (Tip Sensitivity) ja aktiivinen suojaustekniikka (Active Shield technology) esitellään tarkemmin alla olevilla videoilla: