Mononivo ® Vibration rod Värähtelevä tanko

Mononivo ® Vibration rod -pintakytkimet ovat hyviä yleiskäyttöisiä mittareita siilojen ja säiliöiden pinnan mittaukseen. Mittauslaitteiden avulla pystytään tehokkaasti estämään prosessiastioiden ylitäyttyminen sekä prosessiseisokit.

Mononivo ® Vibration rod -pintakytkinten mittaus perustuu mittauslaitteen sauvan liikkeeseen. Kun säiliössä oleva aines saavuttaa sauvan, värähtely estyy ja säiliön täyttäminen voidaan pysäyttää.

Nämä pintakytkimet soveltuvat sensoreiden herkkyyden ansiosta erityisesti irtonaisen kiinteän aineen mittaukseen erilaisissa säiliöissä ja siiloissa. Mononivo-tuotteita voidaan käyttää myös räjähdysherkissä ja pölyisissä olosuhteissa.

Kapasitanssianturin kärjen herkkyystekniikka (Tip Sensitivity) ja aktiivinen suojaustekniikka (Active Shield technology) esitellään tarkemmin alla olevilla videoilla: