Raja-arvon mittaus

Verkkokaupastamme löydät kattavan valikoiman luotettavia pintakytkimiä, jotka soveltuvat säiliöiden, siilojen ja muiden prosessiastioiden raja-arvon mittaukseen eri teollisuudenaloilla.

Pinta-anturit asennetaan säiliöihin, joissa ne ilmaisevat pinnankorkeuden ennalta määritellyssä kohdassa. Raja-arvon mittauslaitteen lähettämällä tiedolla voidaan laukaista esimerkiksi säiliön täytön pysäytys tai käynnistys ja ennaltaehkäistä näin ylitäyttöä sekä seisokkia.

Pintakytkimet soveltuvat myös vuotojen ilmaisemiseen sekä tasojen mittaamiseen rajapintasovelluksissa.

Oikeanlainen pintakytkin raja-arvon mittaukseen valitaan prosessiolosuhteiden, kuten materiaalin ja lämpötilan mukaan. Pintakytkimestä ja olosuhteista riippuen mittausperiaate voi olla pyörivä, värähtelevä tai kapasitiivinen.