Rotonivo® Rotary Paddle Pyörivä anturi

Suosituin tuote Rotonivo ® Rotary Paddle -pyörivä anturi soveltuu lähes minkä tahansa kiinteän aineen pintatason mittaukseen erilaisissa siiloissa ja säiliöissä. Sen tarkoituksena on estää siilojen ja säiliöiden ylitäyttyminen sekä prosessiseisokit.

Yksinkertaisen sähkömekaanisen mittausperiaatteensa ansiosta mittauslaite soveltuu käytettäväksi myös ääriolosuhteissa. Moottorikäyttöinen akseli saa laitteen mittaussiiven pyörimään, ja kun materiaali saavuttaa siiven, pyöriminen estyy ja moottori sammutetaan. Kun materiaali ei enää peitä siipeä, signaali vaihtuu ja moottori käynnistyy uudelleen.

Huoltovapaata pyörivää Rotonivo ® Rotary Paddle -pintakytkintä voidaan käyttää pöly- ja kaasuvaarallisissa tiloissa.

Kapasitanssianturin kärjen herkkyystekniikka (Tip Sensitivity) ja aktiivinen suojaustekniikka (Active Shield technology) esitellään tarkemmin alla olevilla videoilla: